Георгій Гончаренко_МІЙ ДРУЖЕ КОВАЛЮ, обробка Андрія Шилова

The song "My friend Koval" was written by Ukrainians - Georgy Goncharenko from Poltava and Mykola Matola from Transcarpathia. Music and original lyrics were written by Georgy Goncharenko (literary alias Yuriy Halych), born in Warsaw on June 22, 1877, a native of Poltava nobles. Major-General at Skoropadsky,
therefore, Lieutenant-General of Kolchak. The Transcarpathian poet Mykola Matola (1952–1993) wrote a poem “My friend Koval…” on this tune, which was dedicated to the "Carpathian Sich" and the UPA and SLE soldiers. The song "Friend Koval" describes a conversation between two rebels about a difficult fight that has almost no chance of victory. Mykola Matola's poem is a masterpiece, thanks to this poem, we understand more the awful times of occupation that survived our people. Maria Matola - wife of Mykola, who still lives in Uzhgorod, confirms the authorship of the text and emphasizes that Mykola loved this romance.
The melody of the song coincides with the melody of the Russian romance "Lieutenant Golitsyn". This song became a kind of anthem of the White Guard romance. However, the White Guards themselves did not know about this romance. It is also missing from old collections of songs and romances. None of the veterans of the Denikin, Wrangel or Kolchak armies recalled "Lieutenant Golitsyn". That is, the song "Lieutenant Golitsyn" was borrowed from Mykola Matola. To be more precise, it is "got off" from the
song "Friend Koval", as may be noticed by a simple comparison of texts. This song has been published by "AS Guitar Edition" as a separate piece and also in the first book (containing 12 songs)
"SONGS OF UKRAINIAN COMPOSERS ARRANGED FOR GUITAR BY ANDREY SHILOV".
======================================================
Пісню «Мій друже Ковалю» написали українці — Георгій Гончаренко і Микола Матола, полтавчанин і закарпатець.
Музику та оригінальний текст написав Гончаренко Георгій Іванович (літературний псевдонім Юрій Галич), народжений у Варшаві 22 червня 1877 р., сам з роду полтавських дворян. Генерал-майор при Скоропадському, потому - генерал-лейтенант у Колчака. Закарпатський поет Микола Матола (1952–1993) на цю мелодію написав вірша «Мій друже Ковалю…», який присвятив «Карпатській Січі» та воїнам УПА й СКВ. У пісні "Друже Ковалю" описується розмова двох повстанців про нелегку боротьбу, яка майже не має шансу на перемогу. Вірш Миколи Матоли являється шедевром, завдяки цьому віршу, ми більше розуміємо ті жахливі часи окупації, які
пережив наш народ. Марія Матола - дружина Миколи, яка донині мешкає в Ужгороді, підтверджує авторство тексту і наголошує, що Микола любив цей романс. Мелодія пісні один в один збігається з мелодією російського романсу "Поручик Голицын". Ця пісня стала своєрідним гімном білогвардійської романтики. Однак, самі білогвардійці з еміграції цього романсу не знали. Немає його й у старих збірниках пісень та романсів. Ніхто з ветеранів денікінської, врангелівської чи колчаківської армій не пригадували "Поручика Голицына".
Тобто, пісня «Поручик Голицын» була запозичена у Миколы Матоли. А точніше, "злизана" з пісні «Друже Ковалю», про що свідчить просте порівняння текстів. Ця пісня увійшла до першої книги "ПІСНІ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ В ОБРОБЦІ ДЛЯ ГІТАРИ АНДРІЯ ШИЛОВА" (12 пісень),
а також видана окремо видавництвом "AS Guitar Edition".

#GeorgyGoncharenko #MyFriendKoval #MykolaMatola #guitar #AndreyShilov #classicalguitar #BestGuitarArrangements #rare
#UkrainianGuitarists #UkrainianGuitarMusic #МійДружеКовалю #interesno #GuitarVirtuosos #ГеоргійГончаренко #МиколаМатола
more
click to rate

Embed  |  177 views